Sewa Beli dan Sewa Beli-i AITAB

Bantuan Pembayaran Balik Bersasar (TRA) untuk Semua Individu dan Peniaga Untuk Membantu Penyewa yang Terkesan dengan COVID-19

 1. Bantuan Pembayaran Balik Bersasar Dilanjutkan (ETRA) untuk semua Individu di bawah Kategori B40 / M40 dan Perusahaan Mikro / Pelanggan PKS Mikro dengan Pembiayaan sehingga RM150,000 (Kecuali Pelanggan Terjejas Kredit dan Bankrap / Syarikat yang Telah Dibubarkan)

  Pilihan ETRA Yang Ada (B40 / M40 / Perusahaan Mikro / PKS Mikro ≤ RM150,000)
  Pilihan Bantuan Pembayaran Balik / Pembayaran Ulasan
  1 Penangguhan pembayaran balik selama 3 bulan / pembayaran ansuran Diterima pakai untuk B40. Bagaimanapun, M40 boleh memohon Pilihan 1 mengikut keadaan tertakluk pada pertimbangan/kelulusan Bank
  2 Pengurangan 50% dalam ansuran bulanan selama 6 bulan
  3 Penjadualan semula dengan penangguhan ansuran selama 3 bulan pertama dan pengurangan ansuran bulanan sedia ada.

  Pilihan 1

  1. Tempoh pinjaman/pembiayaan akan dilanjutkan selama 3 bulan dengan faedah/keuntungan dicaj/diakru atas amaun ansuran yang tertangguh pada Kadar Peratusan Tahunan (APR) semasa seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Sewa Beli/ Sewa Beli-i AITAB sehingga dilunaskan sepenuhnya. (Hanya diterima pakai bagi akaun Sewa Beli/ Sewa Beli-i AITAB).

  Pilihan 2

  1. Pengurangan 50% daripada ansuran bulanan selama 6 bulan.
  2. Tempoh pinjaman/pembiayaan akan dilanjutkan selama 3 bulan dengan faedah/keuntungan dicaj/diakru atas amaun ansuran yang tertangguh pada Kadar Peratusan Tahunan (APR) semasa seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Sewa Beli/ Sewa Beli-i AITAB sehingga dilunaskan sepenuhnya. (Hanya diterima pakai bagi akaun Sewa Beli/ Sewa Beli-i AITAB).

  Pilihan 3

  1. Penjadualan semula dengan pengurangan dalam ansuran bulanan termasuk penangguhan ansuran selama 3 bulan.
  2. Tempoh pinjaman/ pembiayaan akan dilanjutkan untuk maksimum 2 tahun. Bagaimanapun, pelanggan boleh memohon untuk tempoh lanjutan lebih lama melebihi 2 tahun untuk disesuaikan dengan keadaan kewangan mereka.

  Bagaimanakah cara untuk mengemukakan Pengesahan / Permohonan?

  1. Pengesahan / Permohonan Digital bagi Bantuan Pembayaran Balik Bersasar Dilanjutkan (ETRA) bagi semua Individu dalam kategori B40 / M40 dan Perusahaan Mikro / Pelanggan PKS Mikro yang Layak dengan Nilai Pembiayaan sehingga RM150,000

   KLIK DI SINI untuk memohon

  2. Pengesahan / Permohonan Bukan Digital/Manual bagi Bantuan Pembayaran Balik Bersasar Dilanjutkan (ETRA) bagi semua Individu dalam kategori B40 / M40 dan Perusahaan Mikro / Pelanggan PKS Mikro yang Layak dengan Nilai Pembiayaan sehingga RM150,000

   Sila cetak dan isi borang permohonan yang dilampirkan kepada Cawangan Pemegang Akaun / Pusat Sewa Beli / Hab Sewa Beli / Pusat Pengurusan Kredit di mana Sewa Beli/ Sewa Beli-i AITAB diperoleh atau e-mel kepada hpcovidsupport@publicbank.com.my

   Borang Pengesahan Memerlukan Bantuan untuk Pelanggan B40 dan Perusahaan Mikro dengan Pembiayaan sehingga RM150,000 (Pilihan 1 atau 2 atau 3).pdf


   Borang Permohonan untuk M40 (Pilihan 2 atau 3).pdf


 2. Penjadualan Semula Biasa Tanpa Penangguhan Ansuran
  Diterima pakai untuk Individu dan Peniaga (Kecuali Pelanggan Terjejas Kredit dan Bankrap / Syarikat yang Telah Dibubarkan)

  Bagaimanakah cara untuk Mengemukakan Permohonan?
  Sila cetak dan isi borang permohonan yang dilampirkan kepada Cawangan Pemegang Akaun / Pusat Sewa Beli / Hab Sewa Beli / Pusat Pengurusan Kredit di mana Sewa Beli/ Sewa Beli-i AITAB diperoleh atau e-mel kepada hpcovidsupport@publicbank.com.my

  Borang Permohonan bagi Penjadualan Semula Biasa Sewa Beli/Bayaran Bulanan Sewa Beli-i AITAB/Pembayaran Balik (Tanpa Apa-apa Penangguhan Ansuran).pdf

 1. Nota Penting:
  Semua bantuan pembayaran semula akan menyebabkan kos pinjaman / pembiayaan keseluruhan menjadi lebih tinggi disebabkan oleh lanjutan tempoh pinjaman / pembiayaan.

  Soalan yang Sering Ditanya
  Untuk Individu dalam Kategori B40 dan Perusahaan Mikro / PKS Mikro yang Layak dengan Nilai Pembiayaan sehingga RM150,000
  Untuk Individu dalam Kategori M40
  Untuk Penjadualan Semula Biasa Tanpa Penangguhan Ansuran


 2. Hubungi Kami

  Anda boleh menghubungi meja bantuan kami dari hari Isnin hingga Khamis (8.45 pagi hingga 5.45 petang) dan pada hari Jumaat (8.45 pagi hingga 4.45 petang) kecuali Hari Cuti Umum sekiranya anda memerlukan bantuan selanjutnya.

  No. Telefon Meja Bantuan bagi Penjadualan Semula/Pembayaran Sewa Beli:
  Mengikut Wilayah di mana Sewa Beli /Sewa Beli-i diperoleh No. Telefon Meja Bantuan
  Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya 03-22646288
  03-22646488
  03-31676688
  Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu 04-3146688
  04-2697800
  Perak, Pahang 05-5400999
  Johor, Melaka 07-2083600
  Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak dan Labuan 03-21767701