BANTUAN KEWANGAN SELANJUTNYA UNTUK MENGURANGKAN AMAUN PERLU DIBAYAR BAGI PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN BERTEMPOH KAD KREDIT BERIKUTAN COVID-19

PERMOHONAN SECARA DIGITAL BAGI PELANGGAN INDIVIDU YANG LAYAK DAN TELAH MENUKAR BAYARAN BELUM JELAS MEREKA KEPADA PINJAMAN BERTEMPOH

Sekiranya anda memerlukan bantuan kewangan selanjutnya untuk membayar balik pinjaman bertempoh kad kredit anda, anda boleh memohon secara digital untuk pengurangan dalam amaun pembayaran balik yang ditukarkan itu.

Susunan pelanggan yang memenuhi kelayakan mengakses URL untuk memohon secara digital

  1. Disediakan untuk pelanggan kad kredit individu yang layak dan telah menukar tunggakan kad mereka kepada pinjaman bertempoh
  2. Pinjaman/Pembiayaan yang berbayar, iaitu lampau tempoh kurang daripada 90 hari mulai dari waktu permohonan dibuat
  3. Pelanggan kad kredit yang pendapatan mereka berkurangan pada tahun 2020 disebabkan oleh COVID-19
  4. Nisbah Perkhidmatan Hutang Dikemas Kini ≤ 100% (Komitmen/Pendapatan), (Diisytihar sendiri oleh pelanggan tanpa dokumen sokongan)

Tempoh Sah Untuk Mengemukakan Permohonan
Mulai 7 April 2020 hingga 30 September 2020.

Tarikh Kuat kuasa Pembayaran Balik Pinjaman Yang Dikurangkan
Bermula pada penyata bulan Oktober 2020.


Pakej Bantuan Pengurangan Bayaran Balik berikutan COVID-19 secara Digital untuk Pelanggan Individu PBB/PIBB
Pilihan Pengurangan dalam Pendapatan Amaun Pembayaran Balik Dikurangkan (Untuk tempoh enam (6) bulan selepas diluluskan)
1 Pengurangan 50% atau lebih 25% daripada ansuran pinjaman bertempoh sedia ada
(Baki belum jelas daripada urus niaga selepas pertukaran pinjaman bertempoh akan tertakluk pada pembayaran minimum sebanyak 5%)
2 Pengurangan 25% hingga kurang daripada 50% 50% daripada ansuran pinjaman bertempoh sedia ada
(Baki belum jelas daripada urus niaga selepas pertukaran pinjaman bertempoh akan terus tertakluk pada pembayaran balik minimum sebanyak 5%)
3 Pengurangan kurang daripada 25% 75% daripada ansuran pinjaman bertempoh sedia ada
(Baki belum jelas daripada urus niaga selepas pertukaran pinjaman bertempoh akan terus tertakluk pada pembayaran balik minimum sebanyak 5%)

Diterima pakai untuk Pilihan 1, Pilihan 2 dan Pilihan 3:
Semua baki belum jelas tidak kira sama ada pinjaman bertempoh atau sebaliknya akan terus tertakluk pada kadar faedah/fi pengurusan semasa.

Untuk memohon, KLIK di sini
Untuk Soalan Yang Sering Ditanya, KLIK di sini

Untuk maklumat lanjut, pelanggan boleh menghubungi Perkhidmatan Kad PB melalui 03-2176 8000 atau e-mel pbcardcrcontrol@publicbank.com.my.