A.

BANTUAN KEWANGAN SELANJUTNYA UNTUK MENGURANGKAN AMAUN PERLU DIBAYAR BAGI PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN/PEMBIAYAAN BERTEMPOH KAD KREDIT BERIKUTAN COVID-19

PERMOHONAN SECARA DIGITAL BAGI PELANGGAN INDIVIDU YANG LAYAK DAN TELAH MENUKAR BAYARAN BELUM JELAS MEREKA KEPADA PINJAMAN/PEMBIAYAAN BERTEMPOH

Sekiranya anda memerlukan bantuan kewangan selanjutnya untuk membayar balik pinjaman/pembiayaan bertempoh kad kredit anda, anda boleh memohon secara digital untuk pengurangan dalam amaun pembayaran balik yang ditukarkan itu.

Susunan pelanggan yang memenuhi kelayakan mengakses URL untuk memohon secara digital

  1. Disediakan untuk pelanggan kad kredit individu yang layak dan telah menukar tunggakan kad mereka kepada pinjaman/pembiayaan bertempoh (termasuk individu yang dikategorikan pada tahap pendapatan M40 dan didaftarkan dalam pangkalan data Bantuan Prihatin Nasional (BPN)).
  2. Pinjaman/Pembiayaan yang berbayar, iaitu lampau tempoh kurang daripada 90 hari mulai dari waktu permohonan dibuat
  3. Pelanggan kad kredit yang pendapatan mereka berkurangan pada tahun 2020/2021 disebabkan oleh COVID-19

Tempoh Sah Untuk Mengemukakan Permohonan
Mulai 7 Ogos 2020 hingga 30 Jun 2021. Para pelanggan digalakkan agar memohon secepat mungkin.


Pakej Bantuan Pengurangan Bayaran Balik berikutan COVID-19 secara Digital untuk Pelanggan Individu PBB/PIBB
Pilihan Pengurangan dalam Pendapatan Amaun Pembayaran Balik Dikurangkan (Untuk tempoh enam (6) bulan selepas diluluskan)
1 Pengurangan 50% atau lebih 25% daripada ansuran pinjaman/pembiayaan bertempoh sedia ada
(Baki belum jelas daripada urus niaga selepas pertukaran pinjaman/pembiayaan bertempoh akan tertakluk pada pembayaran minimum sebanyak 5%)
2 Pengurangan 25% hingga kurang daripada 50% 50% daripada ansuran pinjaman/pembiayaan bertempoh sedia ada
(Baki belum jelas daripada urus niaga selepas pertukaran pinjaman/pembiayaan bertempoh akan terus tertakluk pada pembayaran balik minimum sebanyak 5%)
3 Pengurangan kurang daripada 25% 75% daripada ansuran pinjaman/pembiayaan bertempoh sedia ada
(Baki belum jelas daripada urus niaga selepas pertukaran pinjaman/pembiayaan bertempoh akan terus tertakluk pada pembayaran balik minimum sebanyak 5%)

Diterima pakai untuk Pilihan 1, Pilihan 2 dan Pilihan 3:
Semua baki belum jelas tidak kira sama ada pinjaman/pembiayaan bertempoh atau sebaliknya akan terus tertakluk pada kadar faedah/fi pengurusan semasa.

Untuk memohon, KLIK di sini
Untuk Soalan Yang Sering Ditanya, KLIK di sini

B.

BANTUAN PEMBAYARAN BALIK BERSASAR UNTUK PELANGGAN KAD KREDIT/KAd KREDIT-I PBB/PIBB DALAM KATEGORI B40

Jenis Bantuan Pembayaran Balik yang disediakan untuk Baki Kad Kredit yang Ditukarkan kepada PINJAMAN/PEMBIAYAAN BERTEMPOH.
  1. Penangguhan Pembayaran Balik Pinjaman/Pembiayaan Bertempoh selama 3 Bulan; ATAU
  2. Pengurangan dalam Amaun Pembayaran Balik Pinjaman/Pembiayaan Bertempoh (50%) selama 6 Bulan

Kriteria Kelayakan
  1. Individu yang dikategorikan sebagai B40 dan didaftarkan dalam pangkalan data Bantuan Sara Hidup (BSH)
  2. Pinjaman/pembiayaan bertempoh yang telah ditukar daripada baki kad kredit yang diluluskan sebelum 01 Oktober 2020 dan kekal berbayar (tidak tertunggak melebihi 90 hari pada tarikh pengesahan)

Takrifan B40
  1. Isi rumah B40 (pendapatan bulanan ≤ RM4,000); ATAU
  2. Bujang B40 (pendapatan bulanan ≤ RM2,000)

Tempoh Sah Untuk Mengemukakan Permohonan
Mulai 09 November 2020 hingga 30 Jun 2021.

Untuk memohon, KLIK di sini
Untuk Soalan yang Sering Ditanya,KLIK di sini

Untuk maklumat lanjut, pelanggan boleh menghubungi Perkhidmatan Kad PB melalui 03-2176 8000 atau e-mel pbcardcrcontrol@publicbank.com.my.