BANTUAN KEWANGAN SELANJUTNYA UNTUK MENJADUALKAN SEMULA ATURAN PEMBAYARAN BALIK SELEPAS MORATORIUM PEMBAYARAN BALIK BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2020

PERMOHONAN SECARA DIGITAL BAGI PELANGGAN INDIVIDU DAN RUNCIT PKS BERSASAR YANG LAYAK (KECUALI SEWA BELI/AITAB SEWA BELI-i)

Sekiranya anda memerlukan bantuan kewangan selanjutnya apabila moratorium pembayaran balik pinjaman/pembiayaan selama 6 bulan berakhir pada 30 September 2020, anda boleh memohon aturan pembayaran balik yang dijadual semula berikutan COVID-19 secara digital.

Susunan pelanggan yang memenuhi kelayakan mengakses URL untuk memohon secara digital

 1. Disediakan untuk pelanggan individu dan PKS bersasar yang layak < RM10 Juta bagi setiap kemudahan Pinjaman Perumahan (HL)/ Pinjaman Bertempoh (TL)/ Pinjaman Tetap yang kini di bawah moratorium pinjaman pembayaran balik pinjaman/pembiayaan selama 6 bulan.
 2. Pinjaman/Pembiayaan Berbayar yang lampau tempoh kurang daripada 90 hari; dan
 3. Nisbah Perkhidmatan Hutang Dikemas Kini ≤ 100% (Komitmen/Pendapatan), yang diisytihar sendiri oleh pelanggan tanpa memerlukan dokumen pendapatan.

Tempoh Sah:

CEPAT ! Mohon SEKARANG sebelum 30 November 2020 untuk mengelakkan status pinjaman anda terjejas sebelum 30 November 2020.
(Boleh dimohon sehingga 30 Jun 2021)

Piawaian Tempoh Keputusan

Keputusan mengenai permohonan anda akan dimaklumkan kepada anda dalam masa yang telah ditetapkan seperti yang berikut apabila permohonan anda diterima dengan maklumat/ dokumen lengkap seperti yang diperlukan oleh PBB/PIBB:

Jenis Akaun Piawaian Tempoh Keputusan
Individu 5 hari kalendar
PKS Mikro 10 hari kalendar
PKS Kecil dan Sederhana 14 hari kalendar

 1. Pakej Pembayaran Balik yang Dijadual Semula Bersasar berikutan COVID-19 secara Digital untuk Pelanggan PBB/PIBB Individu dan PKS dengan Pengurangan Pendapatan/Aliran Tunai selepas berakhirnya Moratorium pada 30 September 2020.
  Pilihan Pengurangan Pendapatan/Aliran
  Tunai pada tahun 2020
  20 Oktober hingga
  21 Mac
  (6 bulan)
  21 April hingga 21 Disember
  (9 bulan)
  Januari 2022
  seterusnya
  1 Pengurangan 50% atau lebih 25% daripada ansuran pinjaman/pembiayaan setiap bulan
  1. 50% daripada ansuran pinjaman/pembiayaan setiap bulan
   ATAU
  2. Faedah bulanan/ keuntungan pembiayaan/ sewa setiap bulan
  (mana-mana yang lebih tinggi)
  Sambungan semula ansuran pinjaman/pembiayaan bulanan sedia ada
  2 Pengurangan 25% hingga kurang daripada 50% 50% daripada ansuran pinjaman/pembiayaan setiap bulan
  1. 50% daripada ansuran pinjaman/ pembiayaan setiap bulan
   ATAU
  2. Faedah bulanan/ keuntungan pembiayaan/ sewa setiap bulan
  (mana-mana yang lebih tinggi)
  3 Pengurangan kurang daripada 25% 75% ansuran pinjaman/pembiayaan setiap bulan
  1. 75% daripada ansuran pinjaman/ pembiayaan setiap bulan
   ATAU
  2. Faedah bulanan/ keuntungan pembiayaan/ sewa setiap bulan
  (mana-mana yang lebih tinggi)

  Diterima pakai bagi Pilihan 1, Pilihan 2 dan Pilihan 3:
  1. Tempoh pinjaman/pembiayaan akan dilanjutkan selaras dengan faedah terkompaun atau keuntungan terakru/sewa pada kadar semasa.
  2. Untuk permohonan Pengaturan Penjadualan semula/Pembayaran dan/atau kelulusan berikutan COVID-19 bermula pada 1 Oktober 2020, ansuran (sewa ijarah) yang tertunggak (maksimum sehingga 3 bulan) (jika ada) akan dimansuhkan dan terus menjadi sebahagian daripada amaun belum jelas bagi pinjaman/pemiagaan.
  3. Pengaturan Penjadualan semula/Pembayaran dan/atau kelulusan berikutan COVID-19 itu akan menyebabkan kos kewangan keseluruhan yang lebih tinggi pada kadar faedah/kadar ijarah semasa disebabkan oleh tempoh pelunasan semula/lanjutan pinjaman/pembiayaan tersebut.
   Anda boleh menghubungi Cawangan Pemegang Akaun atau Pusat Kawalan Kredit untuk menyemak semula Pengaturan Penjadualan semula/Pembayaran berikutan COVID-19 yang telah diluluskan/diterima sekiranya keadaan kewangan anda bertambah baik bagi mengurangkan kos kewangan keseluruhan pada masa hadapan.
  4. Dasar insurans sedia ada (jika ada) tidak meliputi lanjutan pinjaman/pembiayaan berikutan Pembayaran Semula Berjadual/Pembayaran yang diluluskan/diterima oleh anda. Sila berhubung dengan syarikat insurans/Takaful anda mengenai lanjutan perlindungan Insurans/Takaful tersebut.

  Nota:
  Permohonan secara digital untuk COVID-19 pakej pembayaran balik yang dijadual semula ini TIDAK diterima pakai bagi:
  1. Bil Perdagangan, Overdraf, Kemudahan Tunai-i, Pembiayaan Kadar Tetap Islam, akaun AKPK di bawah Program Pengurusan Hutang (DMP), Bukan PKS, Perbadanan Jaminan Kredit Malaysia Berhad (CGC)/ pinjaman/pembiayaan terjamin di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP).
  2. Peminjam/Pelanggan yang tidak menerima pelawaan PBB/PIBB melalui SMS.

  Sekiranya anda memerlukan bantuan kewangan, sila kemukakan permohonan secara manual/cadangan menggunakan borang permohonan biasa di CAWANGAN PEMEGANG AKAUN/PUSAT KAWALAN KREDIT.

  Tonton video ini untuk memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengisi borang permohonan secara digital.

  KLIK DI SINI, untuk memohon segera.

 2. Borang Permohonan untuk Permohonan/Syor Bukan Digital/Manual
  Sekiranya anda ingin memohon secara manual untuk bantuan kewangan selanjutnya yang akan mengambil masa 5-14 hari kalendar untuk diluluskan (bergantung pada jenis akaun), sila kemukakan permohonan/cadangan anda itu secara manual menggunakan borang permohonan standard kepada Cawangan/Pusat Kawalan Kredit PBB/PIBB.
  Sila cetak dan lengkapkan borang permohonan secara manual itu dan kemukakannya ke mana-mana Cawangan PBB/PIBB/Pusat Kawalan Kredit berserta maklumat lanjut/dokumen sokongan yang diperlukan.

  [Single Individual] Manual Application Form.pdf
  [Joint Individuals] Manual Application Form.pdf
  [Business] Manual Application Form.pdf

  Nota Penting:
  Ambil maklum bahawa permohonan digital yang berjaya akan memberi anda keputusan melalui e-mel elektronik pada hari yang sama dengan permohonan digital anda tanpa banyak kesukaran.

 3. Borang Permohonan Untuk Individu Yang Tidak Bekerja (3 bulan tempoh lanjutan moratorium)
  Anda boleh memohon 3 bulan tempoh lanjutan moratorium bermula bulan October sehingga Disember 2020 dengan mengunakan applikasi standard PBB/PIBB untuk peminjam individu dan/atau peminjam bersama.

  Sila cetak dan lengkapkan borang individu yang tidak bekerja dan hantar ke mana-mana cawangan PBB/PIBB/Pusat Kawalan Kredit berserta dengan dokumen sokongan sebagai bukti seperti Surat Penamatan atau Surat Pemberhentian Kerja/Skim Pemisahan Sukarela atau Skim Pemisahan Bersama untuk kelulusan.

  [Single Borrower] Unemployed Application Form.pdf
  [Joint Borrowers] Unemployed Application.pdf

 4. Keperluan untuk Permohonan bagi Aturan Pembayaran Balik yang Dijadual Semula berikutan COVID-19 secara Digital
  1. Peminjam/Pelanggan/Peminjam Bersama/Pelanggan mesti mengekalkan Nombor Telefon Mudah Alih yang sah dengan Bank untuk menentusahkan identiti sebelum permohonan secara digital dibuat bagi Aturan Pembayaran Balik yang Dijadual Semula ini.
  2. Peminjam/Pelanggan/Peminjam Bersama/Pelanggan Bersama mesti memberi alamat e-mel yang ditentusahkan semasa membuat permohonan secara digital bagi penerimaan secara digital Surat Tawaran Tambahan melalui laman web PBB/PIBB dalam tempoh 7 hari kalendar dari tarikh surat berkenaan yang boleh dilanjutkan atas budi bicara Bank.
   Bank boleh menamatkan tawaran yang diluluskan sekiranya anda masih tidak menerima secara digital Surat Tawaran Tambahan dalam tempoh 30 hari dari tarikh Surat Tawaran Tambahan ini.
  3. Orang utama PKS yang dibenarkan/diberi kuasa/pengarah/rakan kongsi, pelanggan dengan Nombor Telefon Mudah Alih yang sah seperti dalam rekod Bank mesti memberikan alamat e-mel yang sah dan ditentusahkan bagi penerimaan Surat Tawaran Tambahan secara digital melalui laman web PBB/PIBB dalam tempoh 7 hari kalendar dari tarikh pada surat berkenaan yang boleh dilanjutkan atas budi bicara Bank. Bank boleh menamatkan tawaran yang diluluskan sekiranya anda masih tidak menerima secara digital Surat Tawaran Tambahan dalam tempoh 30 hari dari tarikh Surat Tawaran Tambahan ini.

 5. 28 Soalan yang Kerap Ditanya mengenai Aturan Pembayaran Balik Dijadual Semula COVID-19 secara digital

 6. Meja Bantuan
  Untuk pertanyaan lanjut, pelanggan boleh menghubungi Meja Bantuan yang berikut (kecuali Hari Cuti Umum):
  Isnin hingga Khamis : 8.45 pagi hingga 5.45 petang
  Jumaat : 8.45 pagi hingga 4.45 petang
  Pusat Kawalan Kredit Wilayah(CCCs)/ Semua 265 Buah Cawangan PBB/ PIBB Talian Hunting Meja Bantuan
  Wilayah CCC 03 - 2176 7470
  Selangor CCC 03 - 2176 7470
  Kawalan dan Pengurusan Kredit / Bukan CCC 03 - 2176 7470
  Kelang CCC 03 - 3342 2467
  Melaka CCC 06 - 288 1518
  Seremban CCC 06 - 766 5555
  Johor CCC 07 - 222 2949
  Penang CCC 04 - 262 3376
  Ipoh CCC 05 - 253 0000
  Kota Kinabalu CCC 088 - 487 169
  Kuching CCC 082 - 366 976
  Sungai Petani CCC 04 - 455 8000
  Pusat Wilayah Sibu 084 - 333 888
  Semua 265 buah cawangan Talian Hunting Am