BANTUAN KEWANGAN SELANJUTNYA UNTUK MENJADUALKAN SEMULA ATURAN PEMBAYARAN BALIK SELEPAS MORATORIUM PEMBAYARAN BALIK BERAKHIR PADA 30 SEPTEMBER 2020

PERMOHONAN SECARA DIGITAL BAGI PELANGGAN INDIVIDU DAN RUNCIT PKS BERSASAR YANG LAYAK (KECUALI SEWA BELI/AITAB SEWA BELI-i)

Sekiranya anda memerlukan bantuan kewangan selanjutnya apabila moratorium pembayaran balik pinjaman/pembiayaan selama 6 bulan berakhir pada 30 September 2020, anda boleh memohon aturan pembayaran balik yang dijadual semula berikutan COVID-19 secara digital. [Apabila menerima pelawaan menerusi SMS daripada PBB/ PIBB mulai 7/8/2020 hingga 20/8/2020; sila dapatkan pelawaan itu melalui SMS yang dikeluarkan setiap hari.]

Susunan pelanggan yang memenuhi kelayakan mengakses URL untuk memohon secara digital

 1. Disediakan untuk pelanggan individu dan PKS bersasar yang layak < RM10 Juta bagi setiap kemudahan Pinjaman Perumahan (HL)/ Pinjaman Bertempoh (TL)/ Pinjaman Tetap yang kini di bawah moratorium pinjaman pembayaran balik pinjaman/pembiayaan selama 6 bulan.
 2. Pinjaman/Pembiayaan Berbayar yang lampau tempoh kurang daripada 90 hari; dan
 3. Nisbah Perkhidmatan Hutang Dikemas Kini ≤ 100% (Komitmen/Pendapatan), yang diisytihar sendiri oleh pelanggan tanpa memerlukan dokumen pendapatan.

Tempoh Sah:

Disediakan sehingga 30 September 2020.

 1. Pakej Pembayaran Balik yang Dijadual Semula Bersasar berikutan COVID-19 secara Digital untuk Pelanggan PBB/PIBB Individu dan PKS dengan Pengurangan Pendapatan/Aliran Tunai selepas berakhirnya Moratorium pada 30 September 2020.
  Pilihan Pengurangan Pendapatan/Aliran
  Tunai pada tahun 2020
  20 Oktober hingga
  21 Mac
  (6 bulan)
  21 April hingga 21 Disember
  (9 bulan)
  Januari 2022
  seterusnya
  1 Pengurangan 50% atau lebih 25% daripada ansuran pinjaman/pembiayaan setiap bulan
  1. 50% daripada ansuran pinjaman/pembiayaan setiap bulan
   ATAU
  2. Faedah bulanan/ keuntungan pembiayaan/ sewa setiap bulan
  (mana-mana yang lebih tinggi)
  Sambungan semula ansuran pinjaman/pembiayaan bulanan sedia ada
  2 Pengurangan 25% hingga kurang daripada 50% 50% daripada ansuran pinjaman/pembiayaan setiap bulan
  1. 50% daripada ansuran pinjaman/ pembiayaan setiap bulan
   ATAU
  2. Faedah bulanan/ keuntungan pembiayaan/ sewa setiap bulan
  (mana-mana yang lebih tinggi)
  3 Pengurangan kurang daripada 25% 75% ansuran pinjaman/pembiayaan setiap bulan
  1. 75% daripada ansuran pinjaman/ pembiayaan setiap bulan
   ATAU
  2. Faedah bulanan/ keuntungan pembiayaan/ sewa setiap bulan
  (mana-mana yang lebih tinggi)

  Diterima pakai bagi Pilihan 1, Pilihan 2 dan Pilihan 3:
  Tempoh pinjaman/pembiayaan akan dilanjutkan selaras dengan faedah terkompaun atau keuntungan terakru/sewa pada kadar semasa.

 2. Borang Permohonan Untuk Individu Yang Tidak Bekerja (3 bulan tempoh lanjutan moratorium)
  Anda boleh memohon 3 bulan tempoh lanjutan moratorium bermula bulan October sehingga Disember 2020 dengan mengunakan applikasi standard PBB/PIBB untuk peminjam individu dan/atau peminjam bersama.

  Sila cetak dan lengkapkan borang individu yang tidak bekerja dan hantar kepada cawangan PBB/PIBB yang berkenaan berserta dengan dokumen sokongan sebagai bukti seperti surat penamatan dan pemberhentian pekerjaan/skim pemisahan sukarela atau skim pemisahan bersama.

  [Single Borrower] Unemployed Application Form.pdf
  [Joint Borrowers] Unemployed Application.pdf

  Nota:
  Permohonan secara digital untuk COVID-19 pakej pembayaran balik yang dijadual semula ini TIDAK diterima pakai bagi:
  1. Bil Perdagangan, Overdraf, Kemudahan Tunai-i, Pembiayaan Kadar Tetap Islam, akaun AKPK di bawah Program Pengurusan Hutang (DMP), Bukan PKS, Perbadanan Jaminan Kredit Malaysia Berhad (CGC)/ pinjaman/pembiayaan terjamin di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP).
  2. Peminjam/Pelanggan yang tidak menerima pelawaan PBB/PIBB melalui SMS.

  Sekiranya anda memerlukan bantuan kewangan, sila kemukakan permohonan secara manual/cadangan menggunakan borang permohonan biasa di CAWANGAN PEMEGANG AKAUN/PUSAT KAWALAN KREDIT.

  Tonton video ini untuk memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengisi borang permohonan secara digital.

  KLIK DI SINI, untuk memohon segera APABILA MENERIMA PELAWAAN PBB/PIBB melalui SMS mulai 7/8/2020 hingga 20/8/2020 atas dasar penggiliran setiap hari

 3. Keperluan untuk Permohonan bagi Aturan Pembayaran Balik yang Dijadual Semula berikutan COVID-19 secara Digital
  1. Peminjam/Pelanggan/Peminjam Bersama/Pelanggan mesti mengekalkan Nombor Telefon Mudah Alih yang sah dengan Bank untuk menentusahkan identiti sebelum permohonan secara digital dibuat bagi Aturan Pembayaran Balik yang Dijadual Semula ini.
  2. Peminjam/Pelanggan/Peminjam Bersama/Pelanggan Bersama mesti memberi alamat e-mel penentusahan yang sah semasa membuat permohonan secara digital bagi penerimaan secara digital Surat Tawaran Tambahan melalui laman web PBB/PIBB dalam tempoh 7 hari.
  3. Orang utama PKS yang dibenarkan/diberi kuasa (2)/pengarah(2)/rakan kongsi(2) yang merupakan pelanggan dengan Nombor Telefon Mudah Alih yang sah seperti dalam rekod Bank mesti membuktikan alamat e-mel yang sah dan ditentusahkan bagi penerimaan Surat Tawaran Tambahan secara digital melalui laman web PBB/PIBB dalam tempoh 7 hari.

 4. 22 Soalan yang Kerap Ditanya mengenai Aturan Pembayaran Balik Dijadual Semula COVID-19 secara digital

 5. Meja Bantuan
  Untuk pertanyaan lanjut, pelanggan boleh menghubungi Meja Bantuan yang berikut (kecuali Hari Cuti Umum):
  Isnin hingga Khamis : 8.45 pagi hingga 5.45 petang
  Jumaat : 8.45 pagi hingga 4.45 petang
  Pusat Kawalan Kredit Wilayah(CCCs)/ Semua 265 Buah Cawangan PBB/ PIBB Talian Hunting Meja Bantuan
  Wilayah CCC 03 - 2176 7470
  Selangor CCC 03 - 2176 7470
  Kawalan dan Pengurusan Kredit / Bukan CCC 03 - 2176 7470
  Kelang CCC 03 - 3342 2467
  Melaka CCC 06 - 288 1518
  Seremban CCC 06 - 766 5555
  Johor CCC 07 - 222 2949
  Penang CCC 04 - 262 3376
  Ipoh CCC 05 - 253 0000
  Kota Kinabalu CCC 088 - 487 169
  Kuching CCC 082 - 366 976
  Sungai Petani CCC 04 - 455 8000
  Pusat Wilayah Sibu 084 - 333 888
  Semua 265 buah cawangan Talian Hunting Am