Soalan Yang Sering Ditanya Mengenai Apa Yang Anda Perlu Tahu Mengenai Bantuan Pembayaran Balik Bersasar Untuk Semua Individu Yang Layak Di Bawah Kategori B40 Dan Perusahaan Mikro/ PKS Mikro/ Sewa Beli/ Sewa Beli-i AITAB (AITAB HP-i)

Bil. Soalan Jawapan
1. Siapakah yang Layak?
  1. Pelanggan yang dikategorikan sebagai B40; atau
  2. Perusahaan Mikro/PKS Mikro dengan pembiayaan berjumlah sehingga RM150,000.00; dan
  3. Kemudahan Sewa Beli/Sewa Beli-i AITAB mesti diluluskan pada atau sebelum 30 September 2020 dan tidak tertunggak melebihi 90 hari pada tarikh pengesahan.
2. Siapakah yang dikategorikan sebagai B40? Mana-mana Pelanggan yang didaftarkan dalam Bantuan Sara Hidup (BSH) / Bantuan Prihatin Rakyat (BPR)
  1. Isi rumah B40 (Pasangan yang berkahwin) – Pendapatan bulanan ≤ RM4,000
  2. Bujang B40 - Pendapatan bulanan ≤ RM2,000
3. Bagaimana untuk mentakrifkan entiti perniagaan sebagai PKS Mikro? Pelanggan ditakrifkan sebagai PKS Mikro menurut Garis panduan mengenai takrifan PKS yang dikeluarkan oleh Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia: -
  1. Jualan perolehan kurang daripada RM300,000; atau
  2. Kurang daripada 5 orang kakitangan sepenuh masa
4. Apakah jenis bantuan pembayaran balik bagi pelanggan yang dikategorikan sebagai B40/PKS Mikro? Bank menawarkan pakej penjadualan semula dengan pengurangan dalam ansuran sehingga 50% dengan penangguhan ansuran selama 3 bulan pertama.
5. Bagaimana untuk mengemukakan pengesahan? Kemukakan melalui pengesahan digital melalui laman web khusus, https://apply.pbebank.com/PbRnR/HPMainBM; atau Kunjungi Cawangan Pemegang Akaun untuk mengemukakan pengesahan secara manual.
6. Sekiranya saya memilih untuk tidak menyertai moratorium automatik (diumumkan pada bulan Mac 2020), adakah saya masih layak untuk pakej penjadulan semula itu? Ya. Sekiranya anda dikategorikan sebagai B40 atau PKS Mikro, tuan/puan dibenarkan untuk mengemukakan pengesahan pakej penjadualan semula tersebut.
7. Adakah pelanggan yang telah menandatangani bantuan pembayaran balik bersasar sebelum ini masih layak untuk pakej penjadualan semula ini? Ya. Jika anda dikategorikan sebagai B40 atau PKS Mikro, anda dibenarkan untuk mengemukakan pengesahan pakej penjadualan semula ini tertakluk pada pengurangan dalam ansuran sehingga 50% daripada ansuran bulanan asal.
8. Apakah dokumen yang perlu dihantar? Tiada dokumen yang diperlukan daripada pelanggan.
9. Apakah kadar faedah/keuntungan yang dikenakan? Kadar faedah/keuntungan efektif (iaitu Kadar Peratus Tahunan) yang akan dikenakan adalah sama dengan Perjanjian Sewa Beli/Sewa Beli-i AITAB asal.
10. Tidak dapat mengemukakan pengesahan? Hubungi Meja Bantuan Wilayah seperti yang dipamerkan dalam laman web Public Bank untuk bantuan.
11. Adakah tempoh lanjutan selepas penjadualan semula itu dilindungi oleh Ansurans Bertempoh Mengurangan Sewa Beli (HPDTA) / Takaful Bertempoh Pengurangan Sewa Beli (HPRTT)? Tidak. Perlindungan HPDTA/HPRTT sedia ada hanyalah sehingga tarikh matang dalam Perjanjian Sewa Beli/Sewa Beli-i AITAB asal.
12. Bagaimanakah cara untuk melanjutkan perlindungan HPDTA/HPRTT untuk tempoh yang dilanjutkan? Hubungi cawangan pemegang akaun anda untuk mendaftar bagi perlindungan HPDTA/HPRTT baharu mengikut terma penjadualan semula yang baharu.